به وب من خووووووش اومدید!!!!!!!!

سلام دوستای گلم که به وب من سر زدید نظر یادتون نره ها!!!!!!!!!باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ بازدید : 1069 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ ] ] [ زهرا ]

[ ]

5+1.....

یهویی عاشق این متن شدم…!

خدا زمین را آفرید
واختیارش راسپرد به
1+5

۱ محمد ۲ علی ۳ فاطمه ۴ حسن ۵ حسین +
1
عباس

[ بازدید : 967 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ ] ] [ زهرا ]

[ ]

انشاء

<<شعر خدا را میتوان خواند در شاخه وبرگ درختان>>

<<شعر خدارا میتوان خواند در فصل پاییزوبهاران >>

عقربه ها مانند اتبوس دل ساعت را پاره میکردند،انگار تلفنی زنگ میخورد،تلفن رابرداشتم وساعتها ولحظها بادوست بااعتمادم حرف زدم دوستم رادر طرف دیگر تلفن نمیدیدم ولی میدانستم که سخنانم راگوش میدهد آرام ،بیصدا،همیشگی و... هنگامی که گفتم <الاه اکبر>احساس کردم خدایم رامیبینم که میوه ی امید تعارف میکند خدایی که آسمان رابرای خنداندن گلها میگریاند،خداوندی که عاشقانه مرادوست دارد صبح برایم آفتاب میفرستد وشب برایم ماه دربهارهم رزهای قرمز وزیبا اینگونه است که دیوانه وار عاشقش میشوی خداوندی که بزرگ است ازغم واندوه وناامیدی های ما بندگان هنگامی که صدای دلنشین اذان به گوشم میرسد احساس میکنم لالایی دلنشین مادرم را گوش میدهم،همانند بلبل خوش صدایی که با خدای خود اینگونه سخن میگفت :«خدایا بیا دنیا رو قسمت کنیم ،درخت برای من جنگل برای تو ،خاک برای من کوههاودره هابرای تو،رودبرای من اقیانوس ودریاها برای تو ،ناگهان خدامیگه توبندگی کن همه ی دنیابرای تو»ای کاش جای این بلبل خوش صدابودم،کم کم با زمزمه هایم پله پله تاخدا بالا رفتم رسیدم به آن بالا پیش آن والا دستانم خالیست به سمتش بالا بردم گفت:«حی علی الصلوة»بشتاب به سوی نماز،چه زیباست مرابه یاد آن پرستویی می اندازد که مرا از زنجیرهای کفروهواوهوس میرهاند وبه سوی سفری روحانی ومعنوی میکشاند.به راستی که گواراترین شربت آسمانیست که باهیچ ماعده ای برابری نمیکند ودر یک کلام نماز بارش باران رحمت خدابرکویر حیات انسانیست،خدایی که اگر از اوپرواکنم روزی پر،وامیکنم ،چشمه هادرجاری شدن وعلف هادرسبزشدن ،کوه هاباقله ها،دریاهاباموج ها ،نمازهم باصدای دلنشین اذان معنی پیدا میکندوهمه ی انسانها باعشق به تو...پس بارخدایا باشد که لباس فخری برتن نداشته باشم ،باشد که حتی دست وپایی نداشته باشم ،باشد که حتی من نباشم ...اما لحظه ای نباشد که در قلبم عشق به تونباشد واگرذره بین نگاهم راقوی کنم خدایم را در تمام ورق های ورق خورده ی زندگی ام احساس میکنم.

<<خدایادلم به سان قبله نماست هروقت عقربه اش به سمتت می ایستد آرام می شود>>

وبرداشت من از این متن این است هنگامی که بنده صدای دلنشین اذان رااز گلدسته های مسجد آن خانه ی خدا میشنود ،احساس میکند پرده ای از جلوی قلبش کنار خورده ،خدایا کمی هم به فکر قلب من باش مبادا بمیرد!اگر شکسته شبی به یاد ماندنی رابرایت میفرستم.

[ بازدید : 1005 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ ] ] [ زهرا ]

[ ]

یادتان باشدکه..........................

اقای آمانو شنیده ام به همین زودی راهی کنگره آمریکا مشوید خواستم قبل از سفرتان چند نکته به شما یاداوری نمایم:اقای امانو مراقب باشید فریب مکر وحیله ی،مکاران کنگره نخورید....مراقب باشید درباره مسایل محرمانه نقشه راه هسته ای کشورم حرفی به میان نیاورید..یادتان باشد که مردم ایران زیر بار حرف زور نمیروند.....

[ بازدید : 1180 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ ] ] [ زهرا ]

[ ]

خداجون

قلب من دوباره تند تند میزند ،مثل اینکه بازهم خدا روی قالی دلم قدم گذاشته ودر میان رشته های نازکش نقش گلبرگ های سرخی را کاشته است ،هم اکنون قلب من چه قیمتی است چون قالی درآن است که دست بافته ی اوست شاید این قالی گران بها چشم آبیش (آسمان)باشد یا شاید (حی علی الصلوة).......

[ بازدید : 1195 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ ] ] [ زهرا ]

[ ]

بچه شیعه

می گن یه روز ، ﺩﻭ تا ﻭﻫﺎﺑﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮﺍﺭﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ می شن ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺖ. تصمیم می گیرن ﮐﻪ شیعه رو ﺍﺫﯾﺘﺶ ﮐﻨﻦ؛

ﺍﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺑﺮﻡ ﻟﺒﻨﺎﻥ؛ ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ؛اه اه اه نرفتم .

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ قبول نکردم ؛ ﭼﻮﻥ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﻦ.

ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﻡ ﻋﺮﺍﻕ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﻫﻢ ﭘﺮﺍﺯﺷﯿﻌﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﻓﯿﻘﺶ ﮔﻔﺖ:ﺧﺐ ﭼﺮﺍ ﻧﺮﻓﺘﯽ ﺍﺭﻭﭘﺎ؟؟

ﮔﻔﺖ: ﺍﻭﻧﺠﺎﻫﻢ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ؛ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺮﯼ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮﺭﯼ....

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻥ.

ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺭﻭ ﮐﺮﺩ به اونها ﻭ ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ؟ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ جایی هست ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺪﺍﺭه !!!

برای شیعه ها کپی اجباریه

[ بازدید : 1110 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ ] ] [ زهرا ]

[ ]

علائم ظهور حجت یار

1- عادی وغیر عادی (معجزه).........................به طور فراوان یافت میشود.

1 - خروج سفیانی

2- حتمی وغیرحتم..............حتمی 2- خروج یمانی غیرحتمی فراوان یافت میشود.

3- خسف در بیدار

3- نزدیک (قریب)ودور(بعید) 4- قتل نفس زکیه

5- صیح آسمانی


[ بازدید : 1153 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ ] ] [ زهرا ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود آهنگ جدید دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب میهن ام پی تری پرینتر سه بعدی
بستن تبلیغات [X]